COMITE DIRECTION ECA

Resous ki disponib pou telechaje

ECA CHARTER

Kreyasyon Early Childhood Alliance (ECA) te motive pa realizasyon ke timoun yo  aprantisaj bonè ak swen yo te fèt nan "silos" malgre lefèt ke, nan anpil ka, miltip  anviwònman edikasyonèl ak founisè yo t ap sèvi menm timoun yo.

ISTWA ECA

ECA te lanse ofisyèlman an 2019. Li plis sou fason nou te kòmanse, poukisa nou te fòme, ak etap yo te pran pou fòme kolaborasyon enpòtan sa a.

MINIT REYINYON KOMITE DIRECTION ECA

Komite Direktè ECA a reyini premye madi chak mwa pou pataje resous, planifye ansanm, epi avanse ajanda nou pataje.